سفارش تبلیغ
صبا ویژن
English

How to say numbers in English

1. ابتدا از یک تا 20

One/ two / three/ four/ five/ six/ seven/ eight/ nine/ ten/ eleven/ twelve/ thirteen/ fourteen/ fifteen/ sixteen/ seventeen/ eighteen/ nineteen/ twenty

2. ده تا 100

Ten/ twenty/ thirty/ fifty/ fifty/ sixty/ seventy/ eighty/ ninety/ hundred

اکنون برای گفتن اعداد از یک تا 100 مشکلی نداریم. برای مثال اگر عدد 22 را بخواهیم بیان کنیم، می‌گوییم: twenty two یا 71 می‌شود: seventy one. پس هر عددی را که بخواهیم بیان کنیم اول دهگان آن را می‌گوییم و بلافاصله یکان آن را اضافه می‌کنیم.

3. اعداد بین 100 تا 1000

One hundred/ two hundred/ three hundred/ four hundred ….. one thousand

باید توجه داشته باشیم که به hundred )100) یا thousand (1000) نباید s جمع اضافه کنیم.

4. اعدا 1000 تا 1000000

هر تعداد 1000 وجود داشته باشد را اول می گوییم و سپس کلمه‌ی thousand  را می‌آوریم.

1000 = one thousand

2000 = two thousand

20,000 = twenty thousand

30,000 = thirty thousand

85,000 = eighty-five thousand

999,000 = nine hundred and ninety-nine thousand (British English)
nine hundred ninety-nine thousand (American English)

1,000,000 = one million

در انگلیسی بریتانیا بین اعداد از کلمه‌ی and استفاده می‌شود اما در انگلیسی امریکا از این کلمه استفاده نمی‌شود.

 

325 = three hundred and twenty-five (UK)

325 = three hundred twenty-five (US)

719 = seven hundred and nineteen (UK)

719 = seven hundred nineteen (US)

3,077 = three thousand and seventy-seven (UK)

3,077 = three thousand seventy-seven (US)

توجه: بعد از هزارگان یک ویرگول برای جدا کردن گذاشته می‌شود.

5. بیشتر از یک میلیون:

1000,000 = one million

1,000,000,000 = one billion (US) one milliard (UK)

1,000,000,000,000 = one trillion (US) one billion (UK)

1,000,000,000,000,000 = one quadrillion (US) one billiard (UK)

در گفتارهای غیرسمی و دوستانه ممکن است اعداد جور دیگری گفته شوند. مثلا به جای صفر oh گفته شود. بخصوص در گفتن شماره های خیابانها، منازل یا اتوبوسها.

101 = "One-oh-one."

109 = "One-oh-nine."

110 = "One-ten." or  "One-one-oh."  

208 = "Two-oh-eight."

334 = "Three-thirty-four." Or "Three-three- four.

بیان روز و ماه

هرچند از روشهای مختلفی برای بیان تقویم استفاده می‌شود اما می‌توان معمولترین آنها را به این ترتیب ذکر کرد:

1. درانگلیسی بریتانیایی معمولا روز قبل از ماه می‌آید و روز به صورت ترتیبی بیان می‌شود:

The 1st of October 1984

The first of January 2005

The 25th of January 2005

گاهی the  و of حذف می‌شوند:

25th January 2005

ممکن است ترتیبی بودن (th) هم حذف شود:

 25 January 2005

2. در انگلیسی امریکایی معمولا روز بعد از ماه می‌آید:

September 4, 1990 (read "September four(th), nineteen ninety")

June 10, 1969 (June ten(th), nineteen sixty-nine")
موضوع مطلب :
دوشنبه 90 دی 19 :: 7:6 صبح :: نویسنده : زهره امی زاده

درباره وبلاگ

لوگو

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 53
بازدید دیروز: 86
کل بازدیدها: 903750

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید