سفارش تبلیغ
صبا ویژن
English

طرز قرار گرفتن صفات قبل از اسم

 

ترتیب قرار گرفتن صفات پیش از اسم در زبان انگلیسی طبق الگوی زیر می باشد.

 

اسم + جنس (نوع) + ملیّت + رنگ + اندازه + عدد

 

I have two big colorful Persian wooden carpets.

 

 نکته 1: صفات اشاره this – that – these – those   و حرف تعریف the   و نیز صفات ملکی my – your , …  

الف) بر دیگر صفات مقدم هستند.

ب) با یکدیگر بکار نمیروند.

  - The three good student

- This sweet red roses

- My poor old dog

در جملات بالا کلمات the – this – my    قبل از صفات دیگر بکار رفته اند.

 

نکته 2: سه واژه all   ، both   و half   مقدم بر صفات ملکی و حرف تعریف the   استفاده میشوند.

  - all the boys                     

- both my eyes                         

- all her books

 

نکته 3: واژه half   مقدم بر a   و an   می باشد.

  - half a minute                  

- half an hour

 

1) Which sentence is grammatically wrong?

a) Don’t look at the people sitting over there.

b) Our brain can keep a record of past events.

c) The cars that are sold are very expensive.

d) The new Japanese blue car will become cheaper.ü

 

ترتیب قرار گرفتن صفات در گزینه d   اشتباه است. رنگ باید قبل از ملیت قرار بگیرد پس گزینه d   از نظر گرامری غلط است و باید جمله به این صورت باشد:

The new blue Japanese car will be come cheaper.

 

  2) Which sentence is grammatically right?

a) The white large cotton shirt was very beautiful.

b) The large white cotton shirt was very beautiful.ü

c) The cotton white large shirt was very beautiful.

d) The beautiful cotton white shirt was very large.

گزینه b   درست است. ترتیب قرار گرفتن صفات صحیح است.

 

3) A: Do you have a watch?                  

    B: yes, I have ……………….

a) an old gold watchü                                        c) an old watch gold

b) a gold old watch                                             d) a watch gold old

Good Luck_M.Davari

 
موضوع مطلب :
جمعه 90 دی 30 :: 4:38 عصر :: نویسنده : زهره امی زاده

درباره وبلاگ

لوگو

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 74
بازدید دیروز: 86
کل بازدیدها: 903771

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید